logo van het PCBTInterprovinciaal Proefcentrum voor de Biologische Teelt v.z.w.

Info

Ben je landbouwer en zoek je een loonwerker voor mechanische onkruidbestrijding?

Ben je loonwerker en wil je de beschikbaarheid van machines voor mechanische onkruidbestrijding bekend maken?

Vlaanderen heeft een uitgebreid netwerk van loonwerkers die met gespecialiseerde land- en tuinbouwmachines ter beschikking staan van de Vlaamse land- en tuinbouwers. Enkele van deze loonwerkers hebben ook een schoffelmachine in hun gamma, maar dat is vaak nauwelijks bekend buiten hun klantenkring. Niettemin kunnen loonwerkers een belangrijk medium zijn om meer mechanische onkruidbestrijding in Vlaanderen te krijgen.

Via een online databank willen we een intermediair forum ontwikkelen waar landbouwers en loonwerkers elkaar kunnen vinden inzake mechanische onkruidbestrijding. In deze databank kunnen de betreffende loonwerkers zich vrij aanmelden.

Loonwerkers voeren hun gegevens in en beschrijven de beschikbare machines en eventueel de teelten waarin kan gewerkt worden. Geïnteresseerde boeren kunnen in deze databank zoeken op regio, type machine en teelt.

Opgelet!
Op de website kunnen enkel toestellen voor mechanische onkruidbestrijding opgenomen worden. Andere machines (voor bemesting, bespuitingen, grondbewerking, …) worden niet opgenomen.

Het opstarten van deze databank kadert in het demonstratieproject “Onkruid eruit”, gefinancierd door de Europese Unie en het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.

logo van de Europese Unie logo van de Vlaamse overheid